12 juni 2024
Follow on Bloglovin
Uitgelicht
You are here: Home / Privacy

Privacy

1. Beheer

De website www.brosisprod.nl staat onder beheer van Brosis Productions. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.brosisprod.nl.

2. Gegevens van bezoekers

  • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.brosisprod.nl worden door Brosis Productions opgeslagen, maar blijven altijd anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  • Brosisprod.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, en houdt zich aan de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoongegevens.

Brosisprod.nl kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  •  Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  •  Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een nieuwsbrief waarvan Brosisprod.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Brosisprod.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

4. Disclaimer

Brosisprod.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Scroll To Top